धार्मिक कार्यक्रममा ५० जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाइने

अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ५० जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाइने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबार …