हाम्रो पालामा : कविता

घाँस काटी पाठाशाला जान्थ्यौँ नुन किनेर घर भुटेको मकै खाजा खान्थ्यौँ खाली खुट्टाको भर कचिलो काप्लाककुप्लुक तातो तातो खायो घाँटीमा …