टुजी चलाउनुहुन्छ भने यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्

वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा विश्वमा फाइभजी सेवा सुरु भइसकेको छ । टुजीका कारण सुरुवातमा धेरै मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको इन्टरनेटमा पहुँच सहज भएको …