ओस्टियोपोरोसिस : पुरुषमा भन्दा महिलामा धेरै हुने

हड्डी एक प्रकारको जिवित कोसिका हो । मानव शरीरको वनावट तथा अभिन्न अङ्गहरुको बचावटका लागि हड्डी महत्त्वपूर्ण हो । उमेर …